Kurš pārrauga finanšu sektoru?

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir valsts iestāde, kas pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. FKTK pārraudzībā ir vairāk nekā 300 finanšu sektora dalībnieku, un kopējie aktīvi, kas ir FKTK pārraudzībā, ir vairāk nekā 30 miljardi eiro. Komisija regulē finanšu sektora darbu, kā arī veic klientu interešu aizsardzību un iedzīvotāju konsultēšanu finanšu jautājumos.

Ar ko nodarbojas FKTK?

FKTK īsteno vairākus darbības virzienus:

 • Tirgus dalībnieku uzraudzība (klātienes pārbaudes, neklātienes monitorings, risku analīze u.c. aktivitātes, sekojot līdzi tirgus dalībnieku finanšu stabilitātei un noteikto prasību izpildei);
 • Jauno tirgus dalībnieku licencēšana darbībai finanšu tirgū;
 • Regulējuma (piemēram, likumu, noteikumu, vadlīniju utt.) izstrāde un pilnveidošana;
 • Garantiju sistēmas (Noguldījumu garantiju fonds, Apdrošināto aizsardzības fonds, Finanšu instrumentu tirgus klientu (ieguldītāju) aizsardzība) darbības nodrošināšana;
 • Starptautiskās sadarbības attīstība, sadarbojoties ar ārvalstu uzraudzības institūcijām un piedaloties starptautisko finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizāciju darbā;
 • Sabiedrības informēšana un izglītošana;
 • Statistikas apkopošana un analīze;
 • Publicē banku un finanšu sektora statistiku (tāpat kā Latvijas Komercbanku asociācija);
 • Veic izglītojošas kampaņas, kas palīdz vidusmēra iedzīvotājam orientēties svarīgākajos notikumos finanšu sektorā, kā arī gudrāk lietot finanšu līdzekļus;
 • Veido dažādas infografikas, vizuālus materiālus, kas paskaidro finanšu līdzekļu darbību vai ilustrē statistiku;
 • Nodarbojas ar starptautiski koordinētu projektu, piemēram, Vienotā uzraudzības mehānisma realizēšanu;
 • Uzrauga bankas, nepieciešamības gadījumā piemērojot sankcijas vai nosakot savādākas likmes;
 • Sazinās ar iedzīvotājiem saistībā ar krāpšanas shēmām, kā arī citām negatīvām finanšu parādībām, no kurām vajadzētu uzmanīties;
 • Konsultē iedzīvotājus finanšu jautājumos, atbild uz sūdzībām vai ieteikumiem par banku darbību;
 • Sadarbojas ar citām valstīm tādos jautājumos kā noziedzīgu līdzekļu legalizācijas apkarošana, kā arī terorisma finansēšanas apkarošana.

Kā redzams, FKTK darbības spektrs ir visnotaļ plašs. Viens no svarīgākajiem projektiem, ko palīdzējusi realizēt FKTK, ir Eiropas Centrālās bankas (ECB) Vienotās uzraudzības mehānisma ieviešana, kas paredzēta, lai regulētu banku darbību, palīdzot tām izvairīties no krīzes. Šo mehānismu ieviesa pēc 2008. gada finanšu krīzes sākuma, un šī sistēma stiprina iedzīvotāju noguldījumu drošumu. FKTK pārvalda arī citu svarīgu projektu īstenošanu, un var teikt, kur Latvijas Komercbanku asociācija lobē banku intereses, tur Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārstāv patērētāju un viņu drošības intereses, lai gan arī tas pilnībā neapraksta FKTK darbības spektru.

Iedzīvotāju izglītošanā FKTK artava ir neizmērojami liela. FKTK pārvaldītā Klientu skola ir interneta materiālu apkopojums par banku pakalpojumiem un svarīgāko, ko katram iedzīvotājam der zināt saistībā ar finanšu pakalpojumiem – apdrošināšanu, noguldījumiem, krājobligācijām, akcijām, pensiju fondiem, kā arī daudzām citām lietām. Tāpat FKTK uztur aktīvu “finanšu pratības” veicināšanu, piemēram, ar finanšu izglītības nedēļu, kas šogad notiek no 9. līdz 15. martam. FKTK arī nodarbojas ar dažādu aptauju veikšanu ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju “finanšu pratību”.

Ko nepārrauga FKTK?

FKTK kompetencē nav, piemēram, lombardi un ātro kredītu devēji, kurus pārrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Lai gan FKTK var vērsties pie publikas ar paziņojumiem par šiem uzņēmumiem, pašlaik precedents nav uzstādīts, un ar šiem kredītdevējiem darbojas PTAC.

FKTK uzraudzības lokā ir tirgus dalībnieki, kuri no neierobežota klientu loka piesaista finanšu līdzekļus un dod apsolījumu nākotnē izpildīt savas šādā veidā nodibinātās saistības. Proti, FKTK uzrauga tikai licencētās kredītiestādes (bankas un krājaizdevu sabiedrības), kuras gan piesaista noguldījumus, gan izsniedz tos kredītos, proti, rīkojas un riskē ar citu cilvēku naudu. FKTK uzrauga arī apdrošinātājus, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, maksājumu un elektroniskās naudas iestādes u.c. (visi tirgus dalībnieki, ko uzrauga FKTK, pieejami šeit.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *